Při čtvrtém a zároveň posledním povídání si s „Oživlými živly“, tentokrát s „Hliněnkou“, se děti z MŠ dozvěděly plno zajímavých věcí. Proč je vlastně půda hnědá, kde se vůbec vzala, že Hliněnka není žádná malá holka a pokud se rozhněvá, může vzít lidem půdu pod nohama, ale když se směje, dává rostlinám život.

Za úspěšné absolvování všech čtyř výukových programů Barevné zimy- oživlé živly, získala každá třída diplom.

Zapsala: Hana Bártová

foto: fotogalerie a také zde

Bačkory zahodily a na výlet se slípkou Pipkou se vypravily děti z MŠ Berušky. Cestou městem hledaly a plnily její úkoly, a protože je zvládly lehce, že se tomu ani věřit nechce, na závěr našly velikonoční vajíčko se sladkou odměnou. Všichni jsme si tak krásně tu „Škaredou středu“ užili.

Zapsala: Jana Farová

foto:fotogalerie a také zde

Dne 26. 3. 2018 navštívili předškoláci ZŠ Jiráskova. Děti si vyzkoušely jednu vyučovací hodinu s prvňáčky. Společně si zazpívaly písničky, zahrály si slovní domino, pracovaly na interaktivní tabuli a poslechly si, jak již prvňáčci dovedou číst z čítanky.

Zapsala: Petra Vitnerová

foto:fotogalerie a také zde

Jaro je tu a sluníčko nikde, povzdechl si leckdo.

I přesto ve čtvrtek 22. 3. školka u Berušek celá zářila a byla plná smíchu.

Probíhal zde totiž „Žlutý den“. Děti oblečené do žlutých triček, nebo vyzdobené jinými žlutými doplňky plnily „žluté úkoly“, stavěly „žluté stavby“, malovaly „žluté obrázky“ a vytvořily veliké žluté sluníčko.

Věříme, že snad už brzy nás zahřeje i to opravdové.

Zapsala: Iva Mudrová

foto: fotogalerie a také zde

19. 3. 2018 nás opět navštívily studentky ze zdravotnické školy se svým výchovným programem o zoubcích.

Tentokrát jsme se dozvěděli, co zoubkům škodí, co je zdravé, co dělat, když budeme mlsat a jak si vyčarovat zdravý úsměv. Prostě jsme zase o něco chytřejší a budeme se těšit na příště.

Zapsala: Martina Benáková

 

Dne 7.3 jsme tentokrát s našimi předškoláky z MŠ Berušky navštívili základní školu Dukelská. Děti se rozdělily do tří skupin a každá z nich se zúčastnila výuky v 1. třídě na jednu celou vyučovací hodinu.

Děti se mohly do výuky přímo zapojit, prohlédly si abecedu, společně s prvňáčky si zazpívaly písničku, vyzkoušely si počty a v matematice i práci s interaktivní tabulí.

Všechny předškoláčky výuka moc bavila a do školy se těší zas o něco více.

 

foto:fotogalerie a také zde

Zápis do naší mateřské školy na školní rok 2018∕2019 proběhne ve středu 16. května 2018 od 8.00 do 15.00 hod.

K zápisu si vezměte:

• Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

( včetně potvrzení lékaře o očkování – na přihlášce )

• Rodný list dítěte

• Občanský průkaz

Žádost o přijetí do MŠ „Berušky“ obdržíte v mateřské škole, nebo na našich webových stránkách.

Spádové obvody:

• Od 1. 9. 2017 jsou děti do mateřských škol přijímány podle místa trvalého bydliště. To znamená, že děti, které mají bydliště ve spádové oblasti naší MŠ, budou přijímány přednostně.

• Pro přijetí dítěte do mateřské školy jsou rozhodující kritéria pro přijetí, která naleznete na našich webových stránkách.

Spádové oblasti zjistíte na webu městského úřadu

http://www.benesov-city.cz/assets/File.ashx?id_org=219&id_dokumenty=45248

 

Oheň, voda, vzduch i půda,

živly, které tvoří svět

a ten, kdo se dobře dívá,

může je i uvidět.

Děti z MŠ Berušky se již v programu „Oživlé živly“ seznámily s Vodánkou a Ohnivcem. Třetím v řadě byl Větrník. Dozvěděly se, kdo nám vyrábí vzduch, kde všude je, jak nám pomáhá, ale i škodí. Posledním oživlým živlem, na který se těšíme, bude Hliněnka.

 

Zapsala: Hana Bártová

 

foto: fotogalerie a také zde

Oznamujeme,

 že na základě průzkumu,

bude mateřská škola v době jarních prázdnin ( 12.3.-16.3. )

UZAVŘENA!

Miroslava Kheková

ředitelka MŠ

Kontaktní údaje

Sídlo školy:
Mateřská škola „Berušky“ Benešov
Táborská 350
Benešov, PSČ 25601
mapa zde
 
Ředitelka školy:
Miroslava Kheková
Telefon: +420 775 885 462
 
Kontakt na mateřskou školu
Telefon: +420 775 885 461
Email: info@msberusky.cz
Web: www.msberusky.cz
 

Kontakt na pověřence GDPR
Ing. Petr Štětka
Telefon: +420 731 609 403
Email: poverenec@benesov-city.cz
 

Školní jídelna:
IZO: 10 26 62 690

Kontakt na vedoucí školní jídelny:
Telefon: 775 885 461
 

Účetní:
Telefon: 775 885 460
 

Bankovní spojení: 325864309/0800

Zřizovatel: Město Benešov

Identifikační číslo: 75 03 30 03

IZO: 60 00 41 492

Archiv aktualit