Iva Mudrová

Sluníčko nám svítilo už od rána a děti z MŠ Berušky se těšily, až budou moci vyběhnout ven. A to ještě nevěděly, že na ně čeká překvapení v podobě velikonoční slepičky Pipky, která si pro ně připravila úkoly.
A tak se sbírala vajíčka, připravovala omeleta, běhalo se s pomlázkou, a protože slepička byla hladová, ještě jí nasbíraly několik červíků.
Za odměnu na děti na zahradě čekal poklad, který si ale každý musel najít sám.

V pondělí 21.3 se na zahradě M Berušky uskutečnilo „Otvírání zahrádky“. Děti si školkovou zahradu vyzdobily mašlemi jarních barev a zpěvem vítaly jaro a zimu odháněly pryč. Zlatým klíčem jsme si zahrádku odemkli a všechny hračky vyndali.
Velmi bychom chtěli poděkovat rodičům, protože díky báječné spolupráci se podařilo rozzářit naši zahrádku jarními kytičkami.

Jaro vítej zpět!

 

Předškoláci z „Berušek“ se rozloučili s panem lektorem z ekocentra „Čapí hnízdo“ čtvrtým a zároveň posledním dílem z cyklu Tonda a Tonička si zkoušejí povolání, s názvem „Zdraví a bezpečí“.

Celý příspěvek

Smích, veselí a hudba se ozývala ve čtvrtek 24.2 z oken MŠ Berušky. A víte proč? Tento den se konal velký KARNEVAL. Děti i paní učitelky se převlékly za různé masky, a tak se rázem po školce proháněli kovbojové, kouzelníci, princezny, víly, hasiči, vodníci a další pohádkové i jiné postavy. Celý den děti plnily nejrůznější soutěže, tančily a nechyběla ani promenáda v maskách a bohatá tombola. Všichni jsme si karneval moc užili a už se těšíme příští rok zas.

S pohádkovým příběhem o princezně, kašpárkovi a loupežnících, kde nechybělo napětí, legrace, písničky a dobrý konec, přijelo do mateřské školy Berušky Divadlo v kufru. Smích, rozzářené dětské oči a bouřlivý potlesk, to vše napovědělo, že představení se dětem velmi líbilo.

Dne 10.2.2022 přijel pan lektor z ekocentra Čapí hnízdo do MŠ „Berušky“ s dalším dílem z cyklu „Tonda a Tonička si zkoušejí povolání“, tentokrát zaměřeným na dopravu, dopravní prostředky na zemi, ve vodě i ve vzduchu.

Celý příspěvek

NFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022

 

Od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa
v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti.

 Pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné doložit potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

 Certifikát předejte učitelce v MŠ. Pokud vaše dítě přijde po dobu 30 dnů do kontaktu s covid pozitivní osobou, nepůjde do karantény. Po 30 dnech, bude certifikát skartován.

M. Kheková
ředitelka školy

Kontaktní údaje

Sídlo školy:
Mateřská škola „Berušky“ Benešov
Táborská 350
Benešov, PSČ 25601
mapa zde
 
Ředitelka školy:
Miroslava Kheková
Telefon: +420 775 885 462
 
Kontakt na mateřskou školu
Telefon: +420 775 885 461
Email: info@msberusky.cz
Web: www.msberusky.cz
 

Kontakt na pověřence GDPR
Ing. Petr Štětka
Telefon: +420 731 609 403
Email: poverenec@benesov-city.cz
 

Školní jídelna:
IZO: 10 26 62 690

Kontakt na vedoucí školní jídelny:
Telefon: 775 885 461
 

Účetní:
Telefon: 775 885 460
 

Bankovní spojení: 325864309/0800

Zřizovatel: Město Benešov

Identifikační číslo: 75 03 30 03

IZO: 60 00 41 492

Datová schránka: u56knev

Archiv aktualit
Putování s Beruškou je spolufinancováno EU