Termín: 19. 9. 2016 od 15,15 hod. v MŠ

1. představení Jazykové školy Language Corner
2. průběh kurzu a výukové materiály – organizace školního roku
3. rozdělení dětí do skupin
4. pověření a vyzvedávání dětí z výuky
5. přihlášky, platba kurzu
6. dotazy a odpovědi
ÚČAST RODIČŮ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ JE NUTNÁ!
Na společné setkání se těšíme.
V prvním pololetí: říjen – leden = 15 výukových hodin celkem 975,-Kč
Jedna výuková hodina = 65,- Kč
PLATBA BUDE VYBÍRÁNA NA TÉTO SCHŮZCE.

září, říjen, listopad, prosinec 2016

se hradí v těchto termínech:

13.9. a 14.9. 2016

od 6.30 do 8.15 hodin

(400,- Kč na měsíc,celkem 1600,-Kč)

Prosíme, připravte si částku předem.

Děkuji.

Všem dětem a jejich rodičům přejeme příjemné prázdniny plné pohody a sluníčka.

V září se na Vás opět těšíme.

 

                                                     Kolektiv pracovníků mateřské školy.

 

 

PS: Před odchodem na prázdniny si nezapomeňte odnést všechny věci.

Vážení rodiče,

   zveme Vás na zahajovací schůzku ke školnímu roku 2016/2017, která se uskuteční dne 1. 9. 2016 od 15,30 hodin v jídelně mateřské školy.

Program:

Informace

-      k průběhu školního roku

-      ke školnímu vzdělávacímu programu

-      ke školnímu řádu a stravování

-      diskuse – Vaše návrhy , náměty a připomínky jsou vítány

 

Po této schůzce proběhnou ještě třídní schůzky, kde získáte další informace.

 

                                                                       Mgr. Miloslava Hájková

                                                                      ředitelka mateřské školy

V pátek 10.6.2016 se děti z MŠ Berušky vydaly na výlet za zvířátky do Farma parku v Soběhrdech. A jaké to bylo? Jedním slovem – NÁDHERA! Den jako malovaný, krásné zázemí, spousta spokojených zvířátek a další nové zážitky, prostě výlet jak má být :).

foto: fotogalerie a také zde

S předškoláky jsme se v naší mateřské škole rozloučili, již tradičně, slavnostní „šerpovanou“. Uskutečnila se 8. června 2016 v DDM Benešov. Budoucím školákům přejeme, na další cestě životem, hodně úspěchů a krásné prožití blížících se prázdnin.

Zaměstnanci a ostatní kamarádi z mateřské školy.
Foto naleznete ve fotogalerii
048

Děkuji Všem rodičům, zvláště pak paní Medkové, Stejskalové a Zedníkové za pomoc při přípravě sálu na slavnostní „Šerpovanou“.

ředitelka školy
Miloslava Hájková

Vážení rodiče,

máte -li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo kroužek angličtiny ve školním roce 2016/2017, prosím, zapište se v mateřské škole. /viz. informační tabule/

 

Děkuji

ředitelka školy

Hurá! Děti mají svátek! To chce oslavu!

A tak se u Berušek slavilo. Nejprve popřály dětem paní učitelky a pak si děti užily „rozchechtané“ dopoledne s klaunem Ferdou, které bylo plné písniček, tanečků, dárečků……..

foto: fotogalerie a také zde

V rámci projektu „kino na kolejích přijel v pondělí 30. 5. 2016 na benešovské nádraží Kinematovlak. Předškoláci z naší MŠ měli možnost si vláček prohlédnout, pohrát si ve Vláčku Hráčku a v Kinovoze shlédnout promítání pohádky – „Povídání o pejskovi a kočičce“.

foto: fotogalerie a také zde

Kontaktní údaje

Sídlo školy:
Mateřská škola „Berušky“ Benešov
Táborská 350
Benešov, PSČ 25601
mapa zde
 
Ředitelka školy:
Mgr. Miloslava Hájková
Telefon: 775 885 462
 
Kontakt na mateřskou školu
Telefon: 317 722 265
Email: info@msberusky.cz
Web: www.msberusky.cz
 

Školní jídelna:
IZO: 10 26 62 690

Kontakt na vedoucí školní jídelny:
Telefon: 775 885 461
 

Účetní:
Telefon: 775 885 460
 

Bankovní spojení: 325864309/0800

Zřizovatel: Město Benešov

Identifikační číslo: 75 03 30 03

IZO: 60 00 41 492

Archiv aktualit